himayəçilik

himayəçilik
is. Birini himayə altına alma, ona havadarlıq göstərmə; havadarlıq, himayədarlıq (bəzən mənfi mənada işlənir). <Yusif Həsrətə:> Gözünün qabağında görmədinizmi ki, himayəçilik bizim kəndin başına nə oyun açdı? B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • himayə — is. <ər.> Birini (daha zəif olanı) qoruma, ona havadarlıq və qayğı göstərmə, qanadı altına alma; himayəçilik. Nənə himayəsində böyümək. – Telli indi bir ilə yaxındı ki, qaynının himayəsində yaşayırdı. S. H.. Aslan <Mansuru> götürüb,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayədarlıq — bax himayəçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hayan — 1. əvəz. Hansı tərəf, hara, hansı səmt. <Sultan bəy:> Mərdimazar oğlu mərdimazar, hayandan gəldi isə bütün işi korladı. Ü. H.. Namusu, qeyrəti hayana atdın; Düz çıxmadın etibara, gəlmədin. Aşıq Şəmşir. 2. is. dan. Kömək, köməkçi, arxa,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hamilik — is. 1. Himayəçilik, havadarlıq, himayə etmə, qanadı altına alma. Qulam müəllim istəyirdi ki, Mehparə və Sitarə onun hamiliyi ilə oxuyub ali təhsil alsınlar. S. R.. 2. Birisinə və ya bir təşkilata istehsalat, mədəni, siyasi və b. cəhətdən müntəzəm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pərəstarlıq — is. Baxma, himayəçilik, himayə etmə, pərəstar olma. Pərəstarlıq etmək – bax pərəstar olmaq («pərəstar» da). Ancaq Səfdərin bacısı Reyhan xanım naxoşa pərəstarlıq edirdi. T. Ş. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəyyumluq — is. Qəyyum vəzifəsi, qəyyum olma. Qəyyumluq etmək. – <Hacı Fərəc:> Ola bilərmi zəhmət çəkib Ziynət xanımı çağırasınız gəlsin bura, çünki qəyyumluğa dair çox vacib işlər var. N. V.. // Himayəçilik, himayə. Məsmənin həyatının üçüncü səhifəsi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözətçilik — is. Gözətçi vəzifəsi, qarovulçuluq, keşikçilik, bəkçilik. Gözətçilik etmək – 1) üstündə nəzarət etmək, qarovul çəkmək; 2) himayəçilik etmək, baxmaq. Mənə nəmli kamerada gözətçilik edəndə sən; Bu mərhumun əlləriylə xilas oldum mən həbsdən. B. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pasibanlıq — is. köhn. 1. Pasibanın işi, vəzifəsi; qarovulçuluq. Şəhər yatmışdı. Təkbir şəhər pasibanlığı edən xoruzlar birbirlərinə oyaq olduqlarını xəbər verirdilər. Ə. H.. 2. Himayəçilik, hamilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəyyumçuluq — is. Özünü qəyyum kimi göstərmə meyli, himayəçilik (mənfi mənada) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”